Tygodnik DB2010

Nie jest mi wszystko jedno

Jestem wałbrzyszaninem i Dolnoślązakiem z urodzenia i wyboru. Zależy mi na rozwoju naszej małej ojczyzny. Jako doświadczony działacz społeczny i samorządowiec znam doskonale problemy, z jakimi muszą zmagać się mieszkańcy naszego regionu. Jako lekarz wiem, jak stawiać czoła trudnym sytuacjom i znajdować najlepsze rozwiązania. Wiem też, jak ważna jest wzajemna życzliwość i dialog między ludźmi. Kandyduję do Sejmiku Dolnośląskiego, bo nie jest mi wszystko jedno. Jeśli Państwu też nie jest wszystko jedno, to idźcie proszę, na wybory 21 października.

Mirosław Lubiński

Komitet Wyborczy PSL

lista nr 2

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej