Tygodnik DB2010

IX Fundusz Toyoty 2019– dotacja nawet 20 000 zł

1 października 2018 r. została ogłoszony IX konkurs grantowy Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 1 października i będzie trwał do 3 grudnia 2018 r.

 

Tym razem, podobnie jak w poprzednich ośmiu edycjach, Fundusz Toyoty nagradza oryginalne i ciekawe projekty związane obszarami: ekologia, sport i promocja zdrowego trybu życia, edukacja techniczna, bezpieczeństwo na drogach, poprawa mobilności/swobody przemieszczania się, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i będą realizowane na obszarze powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych. Osoby i instytucje chcące zapoznać się z rodzajami projektów, które otrzymały wsparcie w latach 2011-2018, mogą o nich poczytać na stronach internetowych: www.zielonywalbrzych.pl i www.fee.org.pl w zakładce Fundusz Toyoty.

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku, takie jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. W tegorocznym konkursie maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 20 000 zł. Natomiast całkowita pula środków do rozdysponowania to aż 100 000 zł. Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy styczniem a czerwcem 2019.

Podobnie jak w ubiegłym roku, Fundusz Toyoty to partnerstwo trzech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, Fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły, a Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora funduszu.

Dla wszystkich organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie, partnerzy Funduszu Toyoty organizują spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 października 2018r o godzinie 14.00 w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu (sala konferencyjna). Tematem spotkania będą informacje o zasadach ubiegania się o dotację oraz zasady prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu. Planowany termin ogłoszenia decyzji o przyznaniu wsparcia – 21 grudnia 2018 roku.

 

Regulamin i inne dokumenty konkursowe dostępne są na stronach:

www.fee.org.pl, www.toyota-walbrzych.pl, www.zielonywalbrzych.pl

Koordynator Funduszu: Grzegorz Kruszyński, Fundacja Edukacji Europejskiej,

ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, grzegorz@fee.pl, tel. 601 262 182.

(GK)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej