Tygodnik DB2010

Współpraca Dla Rozwoju – czas na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wymianę ogrzewania i lepszą komunikację

Ekologia i transport gminny. W kolejnej kadencji chcę prowadzić wielokierunkową działalność zorientowaną na ochronę środowiska. Zadanie to wymaga przeprowadzenia działań na wielu płaszczyznach, począwszy od wymiany źródeł ogrzewania przez kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje OZE, a kończąc na ekologicznej komunikacji.

W tej kadencji rozpoczęła się kanalizacja wsi Struga. Inwestycja przebiega w dwóch etapach: pierwszy został zakończony, a drugi właśnie się rozpoczyna – jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy robót instalacyjnych. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na rok 2020. W pozostałych sołectwach, w których z przyczyn ekonomicznych rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadniona, konieczne jest wspieranie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. Będę zabiegał o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Jesteśmy również przygotowani na to, aby przeznaczyć środki z budżetu gminy na udzielnie dotacji mieszkańcom, którzy będą chcieli wybudować takie oczyszczalnie. Została już opracowana procedura udzielenia dotacji z budżetu gminy w celu realizacji zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Działanie te doprowadzą do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice. Dzięki naszym wspólnym działaniom nasze środowisko i jego walory przyrodnicze ulegną znaczącej poprawie.

W tym roku po raz pierwszy został uruchomiony gminny program udzielenia dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Na to zadanie przeznaczyliśmy kwotę 340 000 zł , z której skorzystało około 30 mieszkańców gminy. Duże zainteresowanie wymianą przestarzałych pieców na nowe spowodowało, że chcę kontynuować to zadanie w latach następnych. Wkrótce mieszkańcy będą mieli możliwość spotkania się z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, którzy przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśniają jak poprawnie składać wnioski. Na to spotkanie w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Starych Bogaczowicach zapraszam 12 października (piątek) na godzinę 18.00. Program ten skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, montażu paneli fotowoltaicznych, czy instalacji solarnych. Program skierowany jest także do osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

 

Jedną z większych bolączek w gminie, wymagającą właściwych działań, jest niedostateczny stan komunikacji do wszystkich sołectw. Obecne rozwiązania nie dają w pełni możliwości bezproblemowego dotarcia z poszczególnych sołectw do Wałbrzycha, czy do innych większych okolicznych miejscowości. Wygaszana od dziesiątek lat komunikacja spowodowała, że dla obecnie działających przewoźników wiele kursów jest ekonomicznie nieuzasadnionych, co powoduje, że kursy są zawieszane. Jednak jest w naszej społeczności część mieszkańców, dla których brak tych przejazdów, przy braku własnego środka transportu, uniemożliwia kontakt np. z placówkami służby zdrowia, oświaty, kultury itp. Dlatego chcę zadbać nie tylko o dostępność przejazdów, ale i o komfort jazdy. Ważne jest, aby zarówno osoby niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi w wózkach, mogły przemieszczać się pojazdami o właściwym standardzie.

Wprowadzona w tym roku, na prośbę mieszkańców miejscowości Struga, komunikacja autobusowa obejmująca także kursy weekendowe i świąteczne do Starych Bogaczowic, sprawdziła się. Odbieram coraz więcej sygnałów od mieszkańców z Nowych Bogaczowic i Gostkowa, aby te kursy przedłużyć do ich miejscowości, co zapewni im dojazd do Wałbrzycha w dni świąteczne, których teraz brakuje.

W najbliższych latach będę dążył do zbudowania sprawnego systemu komunikacyjnego obejmującego wszystkie sołectwa, zarówno w kierunku Wałbrzycha jak i częściowo do Świebodzic.

 

Chcemy, aby nasza gmina nadal się rozwijała, dlatego wśród naszych najważniejszych założeń znajdują się także:

* rozwój infrastruktury mieszkaniowej poprzez budowę mieszkań komunalnych, mieszkań na wynajem oraz przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne;

* gazyfikacja miejscowości w Gminie Stare Bogaczowice;

* kontynuacja modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej – chodniki i drogi;

* budowa tras rowerowych w ciągach dróg;

* wspieranie działalności klubów sportowych wraz z systemem stypendiów dla sportowców;

* rozwój infrastruktury turystycznej;

* kontynuacja budowy świetlic w sołectwach

Mirosław Lech

kandydat na wójta

Gminy Stare Bogaczowice

 

***

 

Kandydaci KWW Współpraca Dla Rozwoju do Rady Gminy Stare Bogaczowice

 

Sylwia Drajem

Zdecydowałam się kandydować do Rady Gminy Stare Bogaczowice, aby mieć możliwość włączenia się w planowanie i realizację inwestycji w naszej gminie. Pozwoli mi to zadbać o potrzeby moich sąsiadów. Chciałabym się skupić na działaniach poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców od mostu w stronę Nowych Bogaczowic. Będę walczyć o pasy na jezdni wydzielające pobocze, „sierżanty” na zakrętach, lustra na wyjazdach z posesji (zwłaszcza przy zakrętach), bariery energochłonne od strony rzeki, a także poprawę oświetlenia (doświetlenie zakrętów) i kosmetykę koron drzew przy latarniach. Dołożę także wszelkich starań do postawienia brakujących znaków informacyjnych, odnowienia białego mostu i uregulowania zdegradowanego przez powodzie koryta naszej rzeki. Już teraz poczyniłam starania o budowę placu zabaw przy posesji nr 75, który niebawem będzie gotowy. Jako radna będę dążyła do powstania kolejnych bezpiecznych miejsc do spędzania wolnego czasu dla dzieci i całych rodzin.

 

Tomasz Pryczek

Gmina Stare Bogaczowice z roku na rok jest coraz bardziej innowacyjna i bezpieczna. Jej rozwój jest widoczny, jednak widzę potrzebę poświęcenia większej uwagi poszczególnym sołectwom. Dlatego zdecydowałem się kandydować do Rady Gminy Stare Bogaczowice. Obecność w radzie naszej gminy pozwoli mi stać na straży potrzeb mieszkańców Gostkowa. Wspierając prace na rzecz rozwoju całej Gminy Stare Bogaczowice, będę zabiegał o: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wymianę źródeł ogrzewania, pozyskiwanie dotacji unijnej na źródła energii odnawialnej (solary, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz na zakup nowego wozu gaśniczego dla OSP Gostków. Znam problemy mieszkańców i wiem, że zaangażowaniem oraz intensywną pracą w Radzie Gminy Stare Bogaczowice, uda mi się je rozwiązać.

 

Sara Zarzycka

Nowe Bogaczowice to bardzo ładna, malowniczo usytuowana wieś. Najmniejsze sołectwo w gminie Stare Bogaczowice. Niestety, z bardzo ograniczoną infrastrukturą. Moim celem jest dopilnowanie, aby te braki podczas najbliższej kadencji Rady Gminy Stare Bogaczowice nadrobić. W pierwszej kolejności – budowa świetlicy na miarę XXI wieku, jak w innych sołectwach gminy, a dalej: plac zabaw dla dzieci, skwer wypoczynkowy dla rodziców i siłownia zewnętrzna. Kolejną dużą inwestycją w Nowych Bogaczowicach byłaby budowa chodnika przez całą wieś, będę walczyła także o modernizację koryta rzeki w naszej miejscowości z instytucją Wody Polskie. Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości systemu komunikacji w naszej gminie i miejscowości. W pierwszej kolejności będę chciała zapewnić połączenie Gostkowa z Wałbrzychem w dni świąteczne, którego brakuje. Najlepiej od nowego roku! Jestem gotowa na intensywną pracę na rzecz Nowych Bogaczowic i całej gminy.

 

Materiał pochodzi i jest sfinansowany z KWW Współpraca Dla Rozwoju

Tags: , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej