Tygodnik DB2010

Zasłużeni dla Powiatu Wałbrzyskiego

27 września 2018 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego. W jej trakcie, na wniosek Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury, radni rozszerzyli porządek obrad o dwa punkty: podjęcie uchwał o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” przewodniczącemu Józefowi Piksie i radnemu Andrzejowi Lipińskiemu.

 

Starosta Jacek Cichura przedstawił uzasadnienie do podjęcia powyższych uchwał, prezentując sylwetki obu kandydatów do tytułu i ich wkład w rozwój Powiatu Wałbrzyskiego:

Józef Piksa – jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. W 1993 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Strategiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Józef Piksa to wyjątkowa postać na arenie samorządu terytorialnego, która poprzez swoją ofiarną pracę i ponadprzeciętne zaangażowanie dla społeczności lokalnej przez 45 lat tworzyła historię naszego regionu. Od najmłodszych był działaczem sportowym w Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych, a także działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej i jej wieloletnim przewodniczącym. Dzięki Jego staraniom uruchomiono największe atrakcje turystyczne Powiatu Wałbrzyskiego, takie jak Sztolnie Walimskie i Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy. Nadzorował i był inicjatorem wielu inwestycji w Gminie Walim, między innymi: budowy gazociągu, budowy gimnazjum oraz dróg i mostów. Nie sposób nie wspomnieć o nowatorskiej inwestycji dla Powiatu Wałbrzyskiego jakim była budowa Domu Dziecka „Catharina”, na którą środki zostały pozyskane od prywatnego inwestora z Holandii oraz od Wojewody Dolnośląskiego. W trakcie pracy w samorządzie pełnił takie funkcje jak: starosty, wicestarosty, wójta, zastępcy burmistrza, zastępcy wójta. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Za swoją działalność wielokrotnie był nagradzany i odznaczany.

 

Andrzej Lipiński jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest osobą, która poprzez swoją ofiarną, 28 – letnią działalność publiczną, na stałe wpisała się w historię lokalnej społeczności.

Pierwszy raz mandat zaufania otrzymał w 1990 roku, gdy został wybrany radnym do Rady Miejskiej w Mieroszowie (1990-1998). W latach 1992-1994 został wybrany na członka Zarządu Miejskiego. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Funkcjonowania Miasta i Gminy Mieroszów. Jako zasłużony działacz i społecznik w roku 1998 został wybrany do Rady Powiatu Wałbrzyskiego na czteroletnią kadencję. W tym okresie z niezwykłym zaangażowaniem pomagał wielu instytucjom i organizacjom non-profit, był również organizatorem i pomysłodawcą wielu wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalno – sportowych, m.in. Festiwal Nordic Walking w Sokołowsku. W latach 2001-2007 pełni funkcję prezesa Terenowego Klubu Sportowego Biały Orzeł w Mieroszowie. Na przełomie lat 2013-2016 był członkiem Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Wałbrzychu. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Andrzej Lipiński jest jedyną osobą w historii Rady Powiatu Wałbrzyskiego, która nieprzerwanie od pierwszych wyborów do samorządu powiatowego jest Radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego, co świadczy o niepodważalnym zaufaniu mieszkańców do jego osoby.

Tytuł “Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” nadawany jest osobom będącym mieszkańcami powiatu wałbrzyskiego oraz osobom spoza powiatu i cudzoziemcom, za wybitne zasługi dla rozwoju powiatu, służbę publiczną oraz twórczość literacką i artystyczną.

(AB)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

 

Od lewej: Andrzej Lipiński, Jacek Cichura i Józef Piksa.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej