Tygodnik DB2010

Misja radna (3)

Nawiązując do artykułów opublikowanych w nr 34 i 35 Tygodnika DB 2010 z 13 i 20.09.2018 r., związanych z podsumowaniem mojej czteroletniej pracy jako radnej Rady Miejskiej Mieroszowa z okręgu Unisław Śląski – Rybnica Leśna, chcę dziś przybliżyć Państwu działania, które podejmowałam w kolejnych latach – tym razem: 2017-2018.

 

Moja praca, znajdująca odzwierciedlenie w realizacjach, w tym okresie związana była m.in. z:

  • zainicjowaniem oraz pilotowaniem akcji walki ze smogiem wraz z propozycją wyminy pieców na ekologiczne. Finałem tych działań była wymiana 40 pieców na ekologiczne, z dotacją w formie pożyczki, w wysokości 300 000 zł, pochodzącą ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu,
  • wszczęciem procedury wykreśenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, punktów związanych z bocznicą kolejową w Unisławiu,
  • bieżącymi remontami chodnika oraz dróg lokalnych,
  • podjęciem działań mających na celu współfinansowanie przez Gminę Mieroszów wymiany lub remontu szamb, budowy przydomowych oczyszczalni w trzech wspólnotach mieszkaniowych.

 

Dodatkowo proponowałam z podaniem możliwych rozwiazań:

  • zainicjowanie starań o darmowy, bezdymny węgiel dla mieszkańców,
  • wszczęcie budowy wieży widokowej na Stożku Wielkim,
  • budowę wiat przystankowych na DK35, w miejscach gdzie przystanek znajduje się bezpośrednio na drodze,
  • montaż lamp w niebezpiecznych miejscach Unisławia i Rybnicy.

 

Wraz z wałbrzyską radną z okręgu Gaj – Beatą Muchą oraz wspólnie z radnymi Rady Miejskiej Mieroszowa, w imieniu mieszkańcow i użytkowników drogi przebiegającej przez tę dzielnicę, skutecznie wnioskowaliśmy o remont drogi będącej w zarządzie Gminy Wałbrzych.

Niezależnie od powyższego poruszałam sprawy bieżące, z którymi zwracali się do mnie mieszkańcy. Co roku w imieniu mieszkańców Unisławia Śląskiego i Rybnicy Leśnej, po konsultacach z nimi, składałam do budżetu wnioski do inwestycji.

 

Dziękuję za możliwość służenia Wam i w nadchodzących wyborach gwarantuję, że nie zawiodę i równie intensywnie będę starała się pomagać mieszkańcom tak ażeby zmieniać Nasze otoczenie by żyło się lepiej.

 

Jakie mam plany na przyszłość? Cel jaki sobie stawiam to: służyć, współpracować, dbać o jawność i szacunek.

Misja: działania prowadzące do wzrostu jakości życia mieszkańców

Jestem osobą ambitną i chcącą realizować w/w cel.

Dorota Skibska

Radna Rady Miejskiej w Mieroszowie

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej