Tygodnik DB2010

Bezpłatne pływanie

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Oddziałami Gimnazjum w Jedlinie-Zdroju, a także osoby powyżej 65 roku życia – emeryci i renciści oraz inwalidzi mają możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni Delfinek przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy.

 

Dzieci do lat 10 mogą korzystać z basenu tylko opieką osoby dorosłej – wówczas opiekunowi także przysługuje bilet bezpłatny. Bezpłatne bilety są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Jedlinie – Zdroju. Aby je pobrać uczniowie muszą zgłosić się do biura z ważną legitymacją szkolną (opiekun z dokumentem potwierdzającym tożsamość), a emeryci, renciści i inwalidzi z ważną legitymacją emeryta lub rencisty, albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Jedna osoba może pobrać w danym dniu jeden bilet, który uprawnia do bezpłatnego korzystania z basenu przez 1 godzinę zegarową; pobrany bilet należy wykorzystać w ciągu maksymalnie 3 dni.

Pływalnia dostępna jest dla mieszkańców w każdy dzień tygodnia według poniższego harmonogramu: poniedziałek, środa, czwartek – wejście od godz. 17.30 do 21.00; wtorek, piątek – wejście od godz. 18.00 do 21.00; sobota – wejście od godz. 12.00 do 20.00; niedziela – wejście od godz. 13.00 do 20.00. Pozostałe godziny są zarezerwowane dla grup zorganizowanych.

(KS)

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej