Tygodnik DB2010

Najładniejsze posesje

Konkurs na „Najładniejszą posesję 2018” w Szczawnie-Zdrój rozstrzygnięty. W kategorii zabudowy jednorodzinnej jury nie przyznało pierwszego miejsca, ale przyznane zostały dwie równorzędne drugie nagrody w wysokości po 1500 zł dla nieruchomości przy ul. Jaśminowej 8 i 10 (po 39 pkt.). W kategorii zabudowy wielorodzinnej pierwsze miejsce zajęła nieruchomość przy ul. Saperów 1 (90 pkt.) – nagroda 2500 zł; drugie miejsce przyznano nieruchomości przy ul. B. Prusa 16 (86 pkt.) – nagroda 1500 zł; a trzecia lokata przypadła nieruchomość przy ul. Lipowej 11 (68 pkt.) – nagroda 1000 zł.

(AG)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej