Tygodnik DB2010

Pracowita kadencja

Rozmowa z Sylwią Dąbrowską, przewodniczącą Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc.

 

Jaka jest sytuacja finansowa Gminy Boguszów-Gorce na koniec tej kadencji?

Sylwia Dąbrowska: – Sytuacja finansowa gminy jest dobra, co obrazują konkretne liczby. Poziom zadłużenia na koniec tego roku wyniesie niespełna 16 procent dochodów miasta. Z danych Ministerstwa Finansów jednoznacznie wynika, że Boguszów – Gorce, spośród gmin regionu wałbrzyskiego, należy do tych o najniższym zadłużeniu. Jednym z kluczowych wskaźników decydującym o samodzielności finansowej gminy jest tzw. nadwyżka/deficyt operacyjny. Przypomnę, że od kilku lat wartość nadwyżki operacyjnej kształtuje się na poziomie około 4 milionów zł. Warto przypomnieć, że kilka lat temu w budżecie miasta występował deficyt operacyjny. Oceny sytuacji finansowej gmin dokonują także instytucje niezależne, tworząc w tym celu rankingi, które również wskazują na dobrą pozycję gminy Boguszów – Gorce. Według Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego opracowanego przez grupę naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie gmina Boguszów – Gorce w kategorii gmin miejskich zajęła 50 pozycję na 237 miejsc, wyprzedzając między innymi takie miasta jak Bełchatów, Świebodzice, Szklarską Porębę, Świdnicę, Szczyrk, Zgorzelec, Hel. Poza tym przez wszystkie cztery lata mijającej kadencji Regionalna Izba Obrachunkowa wydawała pozytywne opinie z wykonania budżetu miasta.

 

Jak kończąca się kadencja wyglądała pod względem inwestycyjnym?

– Jednym z głównych oczekiwań mieszkańców jest wykonywanie jak największej liczby remontów istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej. Dotyczy to praktycznie wszystkich sfer naszego życia począwszy od remontów dróg, budynków, szkół, placów zabaw, a skończywszy na cmentarzach. W mijającej kadencji na inwestycje wydatkowaliśmy prawie 34 miliony złotych, z czego tylko 10 milionów pochodziło z kredytu, natomiast pozostałe 24 miliony stanowiły środki własne i dotacje zewnętrze.

 

Skąd były pozyskiwane pieniądze?

– W latach 2015-2018 nasze miasto otrzymało bezpośrednio ze środków zewnętrznych ponad 10 milionów złotych. Dodatkowo, dzięki uchwalonemu przez Radę Miejską Boguszowa – Gorc Lokalnemu Programu Rewitalizacji, ZGM Sp. z o.o. pozyskał z Unii Europejskiej na rewitalizację i termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy kwotę 4,4 miliona złotych. Dzięki staraniom władz miasta udało się również wpisać do projektów kluczowych realizowanych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej budowę obwodnicy Boguszowa-Gorc o wartości 40 milionów złotych. Daje to łącznie potężną kwotę 54,4 miliona złotych pozyskanych środków.

 

Jakie był priorytety w tej kadencji?

– Najważniejszym naszym celem była poprawa warunków życia w całej Gminie Boguszów – Gorce. Stąd różne inwestycje we wszystkich dzielnicach. Przypomnę, że od 2010 roku konsekwentnie realizowany jest program modernizacyjny substancji mieszkaniowej, zarówno w budynkach gminnych jak i w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W latach 2015-2018 na ten cel przeznaczyliśmy łącznie 36 milionów złotych. W ramach tych środków wykonanych zostało: 89 elewacji budynków, 160 remontów dachów, 200 remontów instalacji gazowych, 70 remontów instalacji elektrycznych, 30 izolacji budynków, 150 przyłączy kanalizacyjnych. Jednym z priorytetów ostatnich lat jest ograniczenie niskiej emisji czyli zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do powietrza. Miasto realizuje program termomodernizacyjny w obiektach użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, duży projekt unijny o wartości ponad 4 milionów złotych obejmujący wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z budową systemu zarządzania tym oświetleniem, przebudowę przystanków autobusowych, budowę ścieżki rowerowej oraz program dotacyjny dla mieszkańców zainteresowanych wymianą pieców węglowych na piece gazowe. Łącznie na ten program na lata 2018-2022 miasto zarezerwowało 1,2 miliona złotych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w 2015 roku uruchomiona została linia numer 2 do Kuźnic, wprowadzone zostały dodatkowe kursy tej linii do Boguszowa i Gorc, uruchomiony został bezpłatny transport ze Starego Lesieńca do Boguszowa.

Rozmawiał Robert Radczak

 

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej