Tygodnik DB2010

Sławomir Wójcik: – Dlaczego i po co kandyduję?

Już za kilka tygodni tj. 21 października wspólnie zdecydujemy o tym, czy Boguszów-Gorce wykorzysta swoją szansę, czy też podzieli los wielu innych podobnych miejscowości, w których podstawowym źródłem dochodu jest zasiłek społeczny. Naszemu Miastu potrzebne są PRAWDZIWE, a nie kosmetyczne zmiany.

 

Sprawując mandat burmistrza Boguszowa-Gorc, zadbam o interesy zwykłych ludzi i wszelkimi dostępnymi środkami będę starał się zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Kandyduję na stanowisko burmistrza, ponieważ Boguszów-Gorce zasługuje na lepsze jutro. Jestem z tego miasta, tu się urodziłem i wychowałem. Tu poznałem moją żonę i to właśnie tu wspólnie wychowujemy dwójkę naszych dzieci.

Decyzja o kandydowaniu nie była dla mnie łatwa, ponieważ zdaję sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności jakiej się podjąłem, aby dokonać niezbędnych zmian. Jest to możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu młodych mieszkańców, a także doświadczeniu i mądrości seniorów.

Chcę zwrócić uwagę Państwa na to, że kolejna tzw. perspektywa finansowa (czyli programy rozwojowe Unii Europejskiej) zbliża się ku końcowi, a Boguszów-Gorce nie pozyskał znaczących pieniędzy, dzięki którym można rozwijać infrastrukturę, zbudować profesjonalną salę gimnastyczną, tworzyć miejsca pracy, zbudować Dom Seniora, biegle nauczyć się języka obcego, zrobić prawo jazdy, czy też chociażby o kilka procent podnieść wskaźnik małych jednoosobowych firm, wykonujących usługi na rzecz ludności.

Przemiany społeczne i demograficzne w Boguszowie-Gorcach, których wszyscy jesteśmy świadkami, nie pozostawiają złudzeń. Przez 30 lat po zlikwidowaniu przemysłu ciężkiego, wiele małych miast, do których zalicza się również Boguszów-Gorce, stopniowo popadało w ruinę i zagrożone jest wyludnieniem. Nie znam rodziny w naszym mieście, w której jedna bądź kilka osób, na stałe przebywa za granicą lub też wyemigrowała do dużych metropolii. Znikoma przedsiębiorczość w naszym mieście sprowadza się do kilku firm budowlanych, w większości żyjących z kontraktów udzielanych na zamówienie urzędu miasta. Na chwilę obecną jedynym źródłem dochodu dla osób pracujących są zakłady zlokalizowane w Wałbrzychu, a ściślej na terenie WSSE. Tak ważny czynnik społeczny jak edukacja i wychowanie naszych dzieci odbywa się w niedoinwestowanych placówkach edukacyjnych, zarządzanych przez skostniały i przerośnięty aparat administracyjny. Piłkarski Klub Sportowy osiąga sukcesy pomimo niewystarczającego wsparcia ze strony samorządu. Seniorzy, nie posiadają wystarczającej opieki socjalnej i medycznej.

Wszystkie kluczowe decyzje z punktu widzenia tzw. polityki społecznej i ekonomicznej zapadają w gabinecie jednego człowieka i bezrefleksyjnie akceptowane są przez obecnych radnych. Bez radykalnych kroków, a nie tylko kosmetycznej zmiany na stanowisku burmistrza w zakresie partycypacji społecznej, bez inwestycji chociażby w mieszkalnictwo komunalne, opiekę zdrowotną, edukację, sport i przedsiębiorczość, mamy jedynie szansę stać się kolejną dzielnicą Wałbrzycha. Boguszów-Gorce potrzebuje PRAWDZIWYCH ZMIAN. Zmian w sposobie zarządzania urzędem, zmian w sposobie gospodarowania majątkiem gminy. Zmian w edukacji, opiece lekarskiej i wielu innych. Nadszedł wreszcie w naszym mieście czas na społeczeństwo obywatelskie, w którym mieszkańcy aktywnie dbają o swoje interesy, edukują się i nie jest im wszystko jedno.

Wspólnie z moim komitetem wyborczym opracowaliśmy program naprawy naszego miasta, który będziemy realizować. Nasze priorytety to: kultura, sport i edukacja, bezpieczeństwo, seniorzy, nowe mieszkania komunalne, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Będzie to wymagało wielkiego nakładu pracy i zaangażowania mieszkańców. Jednak jestem przekonany, że nam się powiedzie. Nie składam pustych obietnic, ponieważ proponuję PRACĘ ponad podziałami. Nieważne z której dzielnicy jesteś, nieważne jakie masz poglądy polityczne. Jeżeli jesteś gotowy podwinąć rękawy i zabrać się do ciężkiej pracy, aby NASZE WSPÓLNE MIASTO znów zaczęło żyć pełnią życia, zapraszam Cię do współpracy. Bo tylko wspólnie, możemy zadbać o nasze miasto –  Boguszów-Gorce.

#SławomirWójcikPRACAponadpodziałami

 

Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Wójcika

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej