Tygodnik DB2010

Szkoła jak nowa

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, po dwumiesięcznej przerwie, powrócili do „nowej” szkoły – wyremontowanego budynku, który przeszedł gruntowną termomodernizację. Zaproszeni goście, rodzice oraz uczniowie wzięli udział w uroczystej inauguracji oraz oficjalnym otwarciu budynku.

 

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Elżbieta Urbanik, która powitała wszystkich zgromadzonych na placu przy szkole i podziękowała burmistrzowi Mieroszowa Marcinowi Raczyńskiemu za to, że dzięki staraniom oraz pozyskanym środkom, szkoła – po wielu latach – odzyskała blask i z pewnością będzie służyła młodym pokoleniom, a uczniowie będą mogli uczyć się w godnych warunkach. Podziękowania z rąk pani dyrektor otrzymał również Jakub Stolicki – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, który nadzorował przebieg wszystkich prac.

Swoją obecnością uczniów i rodziców zaszczycili prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, poseł na Sejm Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa w raz z radnymi, nauczyciele emeryci oraz księża. Prezydent Wałbrzycha w swoim przemówieniu podkreślił jak ważna i duża jest to inwestycja, gdyż inwestycja w dzieci jest ogromnym fundamentem na przyszłość, życzył również wielu sukcesów i dalszego rozwoju. Po przemówieniach gości nastąpiło przecięcie wstęgi, której dokonali wspólnie zaproszeni goście wraz z dziećmi. A po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.

(RED)

 

Uczniowie wrócili do nauki w odnowionej Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej