Tygodnik DB2010

Wypięknieją zabytki

W wyniku wyboru wniosków złożonych w ramach dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Walim, wójt Gminy Walim podjął decyzję o przyznaniu dotacji dwóm parafiom. Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim oraz Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach otrzymają łącznie 40 tys. złotych na renowację zabytkowych budowli.

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim otrzymała dotację w łącznej wysokości 20 000 zł na realizację dwóch zadań. Zadanie pierwsze związane jest z wykonaniem konserwacji malowideł ściennych na ścianie wschodniej kościoła filialnego pod wezwaniem św. Mikołaja (część III), położonego w miejscowości Niedźwiedzica. Zadanie drugie obejmuje odsłonięcie i konserwację malowideł ściennych na ścianie wschodniej o pow. 7,5 m2 (część IV) w wyżej wymienionym kościele. Wójt Gminy Walim przyznał dotację w wysokości po 10 000 zł na każde z wymienionych zadań.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach otrzymała 20 000 zł na zadanie związane z remontem elewacji, izolacji pionowej fundamentów oraz robotami tynkarsko-murarskimi w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Apostoła w Dziećmorowicach.

(MG)

Gmina Walim dofinansuje prace remontowe i konserwatorskie w dwóch parafiach.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej