Tygodnik DB2010

Artystyczne nagrody

Ruszył nabór wniosków o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego – indywidualną lub zbiorową – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów.

 

Nagroda Starosty Wałbrzyskiego przyznawana jest w formie pieniężnej, w szczególności za działania w sferze: rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji; twórczości artystycznej, profesjonalnej, amatorskiej; edukacji kulturalnej; nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kulturą i jej upowszechnianiem; ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i promocji kultury.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne lub ich związki oraz Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

Wniosek o przyznani e nagrody powinien zawierać: dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres; informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana; uzasadnienie wniosku; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej powiat.walbrzych.pl.

Wysokość nagrody indywidualnej wynosi do kwoty 3000 zł, nagrody zbiorowej do kwoty 5000 zł. Wnioski należy składać do dnia 30 września 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Kontakt: naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Aneta Błaszkiewicz – tel. 74 84 60 548.

(GŁ)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej