Tygodnik DB2010

Rowery na inaugurację

Władze Powiatu Wałbrzyskiego przekazały sprzęt w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Walim.

 

3 września 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów Walimiu, podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski przekazał 2 rowery szosowe oraz 1 górski, zakupione przez Powiat Wałbrzyski dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik w ramach projektu „Powiatowa Akademia Rowerowa”, realizowanego ze środków Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 na terenie Gminy Walim. Dodatkowo w ramach projektu planowane są szkolenia jazdy rowerem w trudnym terenie i po drogach publicznych oraz wszelkie działania, które przygotują uczestników do zajęć właściwych, takich jak wyprawy i zawody rowerowe. Założeniem projektu było tworzenie nowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. Wartość projektu to 14 715 zł.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski przekazał rowery UKS Orlik.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej