Tygodnik DB2010

Szkolenia – jakie najczęściej wybierają bezrobotni w bieżącym roku?

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w bieżącym roku realizuje projekty oraz programy, w ramach których osoby bezrobotne mają możliwość zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Źródłem ich finansowania są zarówno środki krajowe pochodzące z Funduszu Pracy, Rezerwy Ministra, jak również z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do 30.07.2018r. urząd zlecił ośrodkom szkoleniowym zrealizowanie 20 szkoleń, z których:

–             3 szkolenia zrealizowane zostały zgodnie z Planem Kierunków Szkoleń na 2018r. w formie grupowej,

–             15 szkoleń zrealizowanych zostało pod wskazane potrzeby osób bezrobotnych w formie indywidualnej,

–             2 szkolenia sfinansowane zostały w ramach bonu szkoleniowego przyznanego osobom bezrobotnym w wieku do 30 roku życia.

 

Do tej pory największym zainteresowaniem wśród naszych klientów cieszyły się szkolenia dla kandydatów na kierowców zarówno samochodów ciężarowych, jak i autobusów. W tym zakresie sfinansowanych zostało 13 szkoleń, w których łącznie uczestniczyły 23 osoby bezrobotne. Były to szkolenia, dzięki którym osoby bezrobotne miały możliwość zdobycia pełnych uprawnień kierowcy zawodowego, a także uzupełnienia dotychczas posiadanych kwalifikacji np. o dodatkowe kategorie prawa jazdy. Zakres szkoleń obejmował:

–             Kursy prawa jazdy kat. C wraz z przewozem rzeczy,

–             Kursy prawa jazdy kat. C+E,

–             Szkolenia okresowe w zakresie przewozu rzeczy,

–             Kursy prawa jazdy kat. D wraz z przewozem osób,

–             Szkolenia okresowe w zakresie przewozu osób.

Oprócz szkoleń dla kierowców klienci urzędu najczęściej wybierali również szkolenia dla operatorów sprzętu ciężkiego tj. koparkoładowarek, koparek i ładowarek. Dzięki wsparciu urzędu uprawnienia w tym zakresie uzyskało 8 osób bezrobotnych.

W chwili obecnej tut. Urząd nadal dysponuje środkami finansowymi, w ramach których osoby bezrobotne z przypisanym II profilem pomocy, mogą zdobyć nowe, bądź uzupełnić już posiadane kwalifikacje zawodowe.

Przypominamy, że w szczególności pomoc kierowana jest do kobiet i mężczyzn znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na:

–             okres pozostawania bez zatrudnienia (osób długotrwale bezrobotnych) tj. będących bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

–             niskie kwalifikacje – tj. zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, legitymujących się wykształceniem maksymalnie na poziomie ISCED 3 czyli wykształceniem ponadgimnazjalnym (do ww. grupy nie kwalifikują się osoby o wykształceniu policealnym, pomaturalnym i wyższym),

–             orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5B, 58-306 Wałbrzych (pokój 10 – parter).

(KT)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej