Tygodnik DB2010

Trwa rewitalizacja

W Jedlinie-Zdroju rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania rewitalizacyjnego. W ramach prowadzonych prac przy budynku Centrum Kultury powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych, pojawią się też nowe, granitowe schody i drenaż.

 

Realizacja tego zadania, podobnie jak pozostałych, będących częścią projektu o nazwie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”, jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Jedlina-Zdrój dotacji w wysokości 1 900 000 złotych z puli środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt zakładał również remont i wymianę płyt granitowych i nawierzchni w Alei Niepodległości, budowę parkingów przy ulicy Lipowej i remont zabytkowego obiektu przy ulicy Sienkiewicza 1, w którym powstanie punkt informacji turystycznej, natomiast w przechodzącym gruntowy remont budynku byłej rozlewni wód mineralnych znajdzie się placówka socjalno-gospodarcza i przestrzeń magazynowa.

– Podpisałem umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację szczególnego projektu rewitalizacyjnego. W 2016 roku opracowaliśmy Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój. Rewitalizacja to nie tylko remont budynków, to coś znacznie większego. Podejmując taką uchwałę musieliśmy określić przestrzeń rewitalizacyjną. W Jedlinie przestrzeń rewitalizacyjna stanowi 20 procent ogólnej przestrzeni. Jedlina to 17,5 kilometra kwadratowego, czyli około 3,5 kilometra kwadratowego to przestrzeń rewitalizacyjna. Dotyczy szeroko pojętej części uzdrowiskowej i dzielnicy poprzemysłowej – Glinicy. Ten projekt to dopiero wierzchołek góry lodowej, to dopiero początek. Liczymy, że pojawią się inne programy unijne, które pozwolą nam realizować kolejne inwestycje z zakresu rewitalizacji – mówi o szczegółach dotyczących projektu Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(KS)

 

Przy budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej