Tygodnik DB2010

Jaskółki przerwały prace

Jak mówi ludowe przysłowie: jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale może za to drastycznie pokrzyżować plany inwestycyjne.

 

Stało się tak w przypadku prac termo modernizacyjnych, prowadzonych w budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze.

– Ptactwo zadomowiło się tam na dobre i ani myśli o opuszczeniu swoich siedlisk. Według zaleceń inspektora nadzoru, prace nie mogą być prowadzone do zakończenia okresu lęgowego. Niestety, prawdopodobnie będzie się to wiązało z opóźnieniami realizacji inwestycji. Firma wykonawcza przystąpi do tego etapu najszybciej jak to możliwe – zapewnia  wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki i dodaje: – W pozostałych budynkach, które zostały objęte procesem modernizacyjnym, prace toczą się bez zakłóceń. Na ukończeniu jest remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Witkowie oraz przedszkola w Czarnym Borze.

(RED)

 

Termomodernizację budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze przerwały jaskółki.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej