Tygodnik DB2010

Zbudują nowe mieszkania

W Głuszycy i Jedlinie –Zdroju prawdopodobnie powstaną nowe mieszkania komunalne na wynajem. Obie Gminy prowadzą bardzo zaawansowane rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który za pośrednictwem specjalnie do tego celu powołanej spółki celowej może sfinansować ich budowę.

 

Włodarze Jedliny-Zdroju i Głuszycy odbyli niezwykle owocne i obiecujące spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Mieszkania mają powstać w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Zgodnie z założeniami projektu, w każdej z gmin zostanie wybudowany jeden blok, w którym znajdzie się 41 nowoczesnych, dwu i trzypokojowych mieszkań. Koszt wybudowania jednego bloku to około 8 milionów złotych. Co niezwykle istotne, budowa nie będzie się wiązała z żadnymi wydatkami z gminnej kasy – zostanie w całości sfinansowana przez BGK Nieruchomości. Gminy ze swojej strony muszą jedynie zapewnić uzbrojone działki, a po wybudowaniu bloków zasiedlić mieszkania. Czynsz wynajmu będzie wynosił kilkanaście złotych za metr kwadratowy. W Jedlinie-Zdroju blok powstanie w rejonie ulicy gen. Sikorskiego, a w Głuszycy przy ulicy Dolnej.

Włodarze Głuszycy i Jedliny-Zdroju zwracają uwagę, że budowa nowych mieszkań komunalnych ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla poszczególnych gmin, ale również dla całej Aglomeracji Wałbrzyskiej, ponieważ substancja mieszkaniowa jest jednym z ważnych czynników, zapobiegających wyludnianiu.

– Żeby nasze miejscowości się nie wyludniły, musimy zapewnić odpowiednie warunki. Według dotychczas obowiązującego systemu prawnego gmina mogła przydzielać mieszkania tylko osobom o niskich dochodach. Program „Mieszkanie Plus” umożliwia budowę i wynajem mieszkań osobom o większych dochodach. To daje szanse rozwoju dla gminy, służy też zaspokojeniu potrzeb mieszkańców – mówił Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

W podobnym tonie wypowiadał się lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej (w Wałbrzychu, w ramach programu „Mieszkanie Plus”, powstaje właśnie 215 nowych mieszkań).

– Coraz więcej osób odwiedza mnie z pytaniem, czy Gmina Głuszyca sprzedaje jakieś nieruchomości. Wspólnie z Gminą Jedlina-Zdój i burmistrzem Leszkiem Orplem podjęliśmy działania, aby te podstawowe potrzeby dla naszych mieszkańców były zrealizowane. Jeżeli szybko nie podejmiemy działań zmierzających do tego, aby przyciągnąć ludzi młodych, z rodzinami, to ten teren będzie się wyludniał. Jedną z propozycji jest właśnie mieszkanie – dodał Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

Istotne jest również to, że w parlamencie trwają właśnie prace nad ustawą, która pozwoli najemcom na łatwiejsze uzyskanie prawa własności do tego typu mieszkań, a równocześnie da im możliwość ubiegania się o dopłatę do czynszu, nawet do kwoty 500 złotych. Obie gminy złożyły stosowne projekty, które są obecnie analizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli rozmowy i ustalenia zakończą się pomyślnie, jeszcze w tym roku może zostać powołana spółka, która ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego zajmie się budową, a same prace budowlane rozpoczną się prawdopodobnie w przyszłym roku.

(RED)

 

O planach budowy mieszkań mówili burmistrzowie Roman Głód i Leszek Orpel oraz prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Tags: , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej