Konsultacje w sołectwach

Polecamy11 lipca, 2018

Wójt Gminy Walim zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem są projekty nowych statutów wszystkich sołectw Gminy Walim. Konsultacje są prowadzone do 15 lipca 2018 r. Projekty statutów sołectw w okresie przeprowadzania konsultacji udostępnione są do publicznego wglądu w kancelarii Urzędu Gminy Walim– pokój nr 4, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim – zakładka „prawo lokalne” – „ projekty statutów sołectw” oraz u sołtysów poszczególnych sołectw w Gminie Walim.

– Wszelkie opinie, wnioski i uwagi prosimy składać pisemnie w kancelarii Urzędu Gminy Walim do zespołu konsultacyjnego, który został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Walim nr 319/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. – apelują organizatorzy konsultacji.

(RED)

herb walim

Tagi: , , , ,