Tygodnik DB2010

Dofinansują remonty zabytków

Wójt Gminy Walim ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Walim. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Walim na rok 2018 wynosi 50 tys. zł. O dotację może się starać każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioski należy składać do 25.07.2018 roku w Urzędzie Gminy Walim.

(RED)

walim inwestycje

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej