Tygodnik DB2010

Usuwają azbest

W ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierający azbest. Firma wyłoniona w drodze zamówień publicznych rozpoczęła realizację zadania na terenie gminy. W roku bieżącym planowane jest usunięcie wyrobów zawierających azbest i ich utylizację z 13 posesji na terenie gminy.

(SJ)

centrum gluszycy

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej