Tygodnik DB2010

Konstytucja dla nauki, czyli reforma inna niż wszystkie

 

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawę 2.0. Z tej okazji 9 lipca zorganizowałam w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu konferencję prasową, w której udział wzięli rektor uczelni prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek oraz poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek. Spotkanie miało charakter informacyjny. Zresztą, jak stwierdził na samym początku poseł Wojciech Murdzek, ważne jest dla nas to, aby przekaz dotarł przede wszystkim do studentów oraz pracowników uczelni. Nie ukrywam, że organizacja tej konferencji na terenie uczelni – w tym miejscu jeszcze raz dziękuję rektorowi za możliwość jej zorganizowania – miała dla mnie ogromne znaczenie. Doprowadziłam bowiem do konfrontacji przedstawiciela ustawodawcy z podmiotem, któremu przyjdzie się zmierzyć w przyszłości z nowymi przepisami. A że ostatnio mieliśmy okazję słyszeć szereg opinii dotyczących „Konstytucji dla nauki”, to proszę mi uwierzyć, że usłyszeć z ust rektora, że ta ustawa to dobra zmiana, dająca możliwość rozwoju szkolnictwa wyższego, było dla mnie bezcennym źródłem informacji.

Jak Państwo zapewne wiecie, „Konstytucja dla nauki” to całościowa reforma szkolnictwa wyższego, która zakłada duże zmiany, m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Niewątpliwie istotne jest to – a ten wątek poruszył również rektor PWSZ prof. Piotr Jurek – że ustawa ma zastąpić cztery dotychczas obowiązujące ustawy tj. prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Zatem – jak widać – zmniejsza o ponad połowę liczbę rozporządzeń, redukuje o blisko połowę wolumen przepisów ustawowych, porządkuje i ujednolica prawo o systemie nauki i szkolnictwa wyższego oraz ogranicza regulacje prawne o charakterze ustawowym do najważniejszych kwestii systemowych.

„Konstytucję dla nauki” poparły liczne gremia. Za reformą opowiedzieli się między innymi: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Parlament Studentów RP. Ustawę popierają także przedstawiciele zawodowych, regionalnych i artystycznych uczelni, a także organizacje studenckie i pracodawców m.in.: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych, Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Związek Pracodawców Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Listy popierające reformę można znaleźć na stronie: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/o-reformie#poparcie

Zmienić ma się również model finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnie będą mogły swobodniej decydować, na co konkretnie przeznaczą otrzymane środki. Pieniądze będą kierowane do uczelni, a nie – jak dotąd – do ich jednostek organizacyjnych (np. wydziałów). Bez wątpienia, ustawa zwiększy wagę uczelni zawodowych, wśród nich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, będących troską wielu samorządowców.

Ustawą zajmie się teraz Senat RP. Zgodnie z propozycją resortu nauki, ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 października 2018 r.

Beata Żołnieruk

konferencja pwsz konstytucja dla nauki

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej