Tygodnik DB2010

Wygrał ogólnopolski konkurs

Adam Chowanek, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie zajął I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy. Prace były oceniane w II kategoriach wiekowych 0-III i IV –VI. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie bierze udział w tym konkursie od kilku lat, a w tegorocznym uczestniczyło 18 uczniów z tej szkoły. Podczas uroczystego apelu w mieroszowskiej szkole kierownik oddziału KRUS Bartłomiej Grzegorczyk wraz z radną Rady Miejskiej Mieroszowa Dorotą Skibską wręczył Adamowi Chowankowi cenną nagrodę za zajęcie I miejsce w konkursie, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.

(RED)

Adam Chowanek

 

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej