Tygodnik DB2010

Dla zdrowia i wygody

Ponad 3,1 mln zł będzie kosztowała realizacja projektu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”, w ramach którego na głuszyckim osiedlu powstanie centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia oraz zostaną zakupione nowe autobusy komunikacji gminnej, która będzie bezpłatna. Gmina Głuszyca na ten cel dostała dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 mln zł.

 

Głuszyca przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny. Już 20 czerwca zostanie oddana do użytku kryta pływalnia Delfinek, a kilkaset metrów od niej rozpocznie się wkrótce budowa Centrum przesiadkowego. Uroczyste przekazanie umowy na realizację zadania „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” miało miejsce w czwartek 7 czerwca. Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej – prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej przybył do miejsca planowanej inwestycji w Głuszycy i wręczył burmistrzowi Romanowi Głodowi umowę o dofinansowanie projektu. W uroczystości uczestniczył również burmistrz Leszek Orpel, który w ubiegłym tygodniu w sąsiedniej Jedlinie-Zdroju zakończył realizację podobnego projektu związanego z niską emisją.

Zadanie pn. „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” otrzymało dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 w wysokości 2 482 010,71 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 3 164 841,06 zł. Zakończenie prac budowlanych związanych z powstaniem Centrum Przesiadkowym planowane jest w roku 2019.

Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum, składającego się oprócz wiaty przystankowej i zatoki autobusowej m.in. z parkingu, miejsc postojowych dla rowerów, motorowerów i motocykli, budynku z punktem informacji i z poczekalnią oraz toalet miejskich. Teren inwestycji zostanie oświetlony i będzie monitorowany. Centrum  zlokalizowane będzie na największym głuszyckim osiedlu mieszkaniowym – w okolicach obecnego przystanku autobusowego pomiędzy ulicami Pionierów i Łukasiewicza i w pobliżu krytej pływalni Delfinek. W ramach projektu, Gmina Głuszyca 7 czerwca br. zawarła umowę z firmą Busimport Pl Sp. z o.o. na dostawę dwóch autobusów, dzięki którym głuszyczanie i turyści odwiedzający Głuszycę będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji zbiorowej.

– Dziękujemy Chórowi Seniorów Renoma za muzyczną oprawę oraz wszystkim mieszkańcom, uczestniczącym w ważnym dla rozwoju naszej gminy wydarzeniu – podkreślają organizatorzy wydarzenia.

(SJ)

szelemej glod gluszyca 

Roman Szełemej przekazał Romanowi Głodowi umowę o dofinansowaniu projektu Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej