Tygodnik DB2010

Inwestują w rekreację

 

Utworzenie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie – na ten cel Gmina Mieroszów pozyskała ok. 62 tys. zł z Unii Europejskiej.

 

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński podpisał umowę z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwonę Krawczyk oraz dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Stanisława Czajkę, o dofinansowanie inwestycji „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu”.

– Celem tej operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Mieroszowie w celu udostępnienia mieszkańcom ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Projekt zakład budowę infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej (6 podwójnych urządzeń fitness), montaż 3 lamp solarnych, obiektów małej infrastruktury (ławki, kosze na odpady), nasadzenia zieleni, wykonanie ogrodzenia terenu oraz wykonanie nawierzchni. Powstaną również ścieżki z kostki betonowej które ułatwią poruszanie się po zagospodarowanym terenie oraz dostęp do urządzeń rekreacyjnych. Planowana wartość projektu: 97 402,58 zł, wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 61 977,00 zł tj. 63,63 %. Termin realizacji inwestycji – rok 2018 – wylicza Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.

Na tym nie koniec, bowiem niebawem zostanie oddany do użytku plac zabaw przy ul. Armii Krajowej w Mieroszowie. Będzie to nowe miejsce zabaw dla dzieci i odpoczynku dla rodziców.

(RED)

plac zabaw mieroszow 

Wkrótce zostanie oddany do użytku nowy plac zabaw w Mieroszowie.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej