Tygodnik DB2010

Ekologia i rekreacja

W Jedlinie-Zdroju za kwotę 1,9 mln złotych zrealizowany został projekt ograniczenia niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój. Projekt obejmował trzy zadania: budowę węzła przesiadkowego, obiektu „parkuj i jedź” oraz 3 obiektów „bike & ride”; budowę trasy pieszo-rowerowej od ul. Zakopiańskiej do ulicy Chrobrego oraz modernizację oświetlenia na energooszczędne w Gminie Jedlina-Zdrój.

 

– Zadanie nr 1 obejmowało między innymi: budowę zatoki autobusowej, przebudowę chodników, wymianę wiat przystankowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, budowę miejsc postojowych dla samochodów i rowerów, wymianę nawierzchni. Prace prowadzone były w rejonie placu Zwycięstwa, Kamieńska i Jedlinki. Zadanie nr 2 polegało między innymi na stworzeniu ścieżki pieszo-rowerowej nad rzeką Jedlinką wraz z boiskami do gry w bule, kładek łączących łączące bulwar z kompleksem sportowo-rekreacyjnym, skateparku, budowie kontenerowego centrum informacji turystycznej z zapleczem sanitarnym i zadaszeniu części trybun. Zadanie nr 3 obejmowało wymianę zużytych słupów i opraw oświetleniowych na nowoczesne, energooszczędne punkty oświetleniowe i wykonanie nowego oświetlenia parkowego i drogowego – wyliczał podczas podsumowania projektu Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

Projekt ograniczający niską emisję otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,6 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

(RED)

orpel drapich tablica jedlina

W podsumowaniu projektu wzięli udział m.in. (od lewej): burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel, burmistrz Głuszycy Roman Głód, przewodnicząca Rady Miejskiej Jedliny-Zdroju Maria Drapich i prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej