Tygodnik DB2010

Mają wiedzę

 

W Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Czarnym Borze odbył się V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku, którego organizatorem jest Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Borze.

 

Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej województwa dolnośląskiego wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego Dolnego Śląska, a także rozwijanie zainteresowania „małą ojczyzną” i kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu. Wśród przybyłych gości byli: Bartłomiej Grzegorczyk – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu, Adam Górecki – Wójt Gminy Czarny Bór oraz Dorota Kaziuk – przewodnicząca szkolnej rady rodziców.

Do zmagań zgłosiły się 4 szkoły, które wystawiły drużyny dwuosobowe: Publiczne Gimnazjum z Krzeszowa, Gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach, Gimnazjum z Kamiennej Góry oraz gospodarze – Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Borze. Konkurs składał się z 5 konkurencji. Dodatkowo uczestnicy mieli wykonać plakat dotyczący wybranego zabytku architektury lub sztuki na Dolnym Śląsku. Pytania miały formę tekstową i otwartą, za które drużyny otrzymywały punkty.

Po wyrównanej walce zwycięzcami okazało się Gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych z Boguszowa – Gorc. Wszyscy Uczestnicy zostali obdarowani cennymi nagrodami wręczonymi przez wójta Adama Góreckiego oraz Bartłomieja Grzegorczyka.

(RED)

konkurs czarny bor

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej