Tygodnik DB2010

Bezpłatna komunikacja

– „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” to projekt, na realizację którego Gmina Głuszyca otrzymała prawie 2,5 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej – informuje burmistrz Roman Głód.

 

Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum, składającego się – oprócz wiaty przystankowej i zatoki autobusowej – m.in. z parkingu, miejsc postojowych dla rowerów, motorowerów i motocykli, budynku z punktem informacji i z poczekalnią oraz toalet miejskich. Teren inwestycji zostanie oświetlony i będzie monitorowany. Centrum zlokalizowane będzie na największym głuszyckim osiedlu mieszkaniowym – w okolicach obecnego przystanku pomiędzy ulicami Pionierów i Łukasiewicza i w pobliżu powstającej obecnie krytej pływalni Delfinek.

W ramach projektu zostaną zakupione dwa autobusy niskoemisyjne, dzięki którym głuszyczanie i turyści odwiedzający Głuszycę będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji zbiorowej. Zakup autobusów planowany jest w bieżącym roku. Zakończenie prac budowlanych związanych z powstaniem Centrum Przesiadkowego nastąpi w roku 2019.

W Gminie Głuszyca jest już kilka kursów busów, którymi można bezpłatnie odjechać z Grzmiącej i Łomnicy. Pomysł bezpłatnej komunikacji gminnej, za sprawą zakupu przez gminę dwóch autobusów niskopodłogowych, będzie dalej rozwijany.

– Autobusy mogące pomieścić 50 osób będą dowozić mieszkańców i turystów z wiosek na terenie naszej gminy do Centrum Przesiadkowego w Głuszycy, skąd będzie można kontynuować podróż autobusem linii nr 5 lub pociągami Kolei Dolnośląskich. Rozkład jazdy autobusów dostosowany będzie do czasu dojazdu pracowników do miejsc zatrudnienia. Ponadto bezpłatna komunikacja gminna obowiązywać będzie także w dni wolne od pracy – dodaje Roman Głód.

Zakupione przez gminę autobusy zostaną przekazane na podstawie umowy wybranemu operatorowi. Dodatkowo firma dysponować będzie busem, który będzie dojeżdżał w trudno dostępne miejsca na terenie gminy.

(SJ)

 

centrum przesiadkowe gluszycaWizualizacja Centrum Przesiadkowego w Głuszycy.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej