Tygodnik DB2010

Na budowie świetlic

Gmina Stare Bogaczowice inwestuje w rozwój społeczeństwa lokalnego. Integracji mieszkańców gminy i poszczególnych sołectw mają służyć świetlice wiejskie.

 

Na budowie świetlicy w Strudze widać już mury zwieńczone wieńcem. Jest już część instalacji i podłoża pod posadzki. Z kolei w Chwaliszowie trwają już roboty ziemne i wykonywane są fundamenty pod obiekt świetlicy. Mieszkańcy obserwują postęp prac i dopingują wykonawców planując imprezy, które będą urządzać w gotowych już obiektach.

– Przypomnijmy, że w tej kadencji została wybudowana od podstaw nowa świetlica w Jabłowie, która stała się centrum życia społeczno – kulturalnego tej wsi. A sala Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach jest miejscem organizacji wielu ważnych wydarzeń, także o charakterze ponadgminnym. Cały czas stawiamy na zrównoważony rozwój całej Gminy Stare Bogaczowice – podkreśla wójt Mirosław Lech.

(IL)

 swietlica struga

W Strudze widać już mury zwieńczone wieńcem.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej