Tygodnik DB2010

Pieniądze dla naszych gmin

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało kolejne promesy na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla samorządów z Dolnego Śląska. W tym gronie beneficjentów raz kolejny znalazła się Gmina Mieroszów, która dostanie z ministerstwa 163 240 zł na przebudowę drogi w Golińsku oraz 467 020 zł na remont ul. Unisławskiej w Sokołowsku. Resortową dotację otrzymają także: Gmina Walim na odbudowę drogi gminnej w Walimiu – 126 400 zł oraz Gmina Głuszyca na odbudowę drogi gminnej w Głuszycy wraz z odwodnieniem – 240 000 zł.

(RED)

walim remont drogi

Tags: , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej