Tygodnik DB2010

Przedszkole do remontu

W Urzędzie Gminy Czarny Bór została podpisana umowa na termomodernizację w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór”. Umowa dotyczy termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze. Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu oraz ścian zewnętrznych w gruncie; remont dachu; a także wymianę: obróbek, rynien, parapetów i rur spustowych, częściowo stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny i instalacji c.o. Wartość umowy to 1 150 000,00 zł brutto. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2018 r.

(RED)

przedszkole czarny bor

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej