Tygodnik DB2010

Inwentaryzacja azbestu

15 maja 2018 r. rozpoczęła się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Jest ona niezbędna dla opracowania „Programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stare Bogaczowice”. Inwentaryzację przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice przedstawiciele firmy Eko-Team ze Zgorzelca. Pracownicy Eko Team będą posiadać do wglądu oryginał niniejszego upoważnienia, a także będą wyposażeni w  identyfikatory z imieniem i nazwiskiem. – Zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o udzielanie pełnych informacji ankieterom i udostępnianie swoich posesji do spisu z natury, w szczególności informacji o zmagazynowanych wyrobach zawierających azbest. Przypominam, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr. 8, poz. 31), to na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury. Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 r. Usunięcie azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana firma. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z Urzędem Gminy Stare Bogaczowice (tel. 74/8452 165) lub z przedstawicielem firmy Eko-Team Sebastianem Kulikowskim (tel. 691 015 026). Proszę o współpracę z ankieterami i rzetelne przekazywanie informacji. Jedynie właściwie zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest będą uwzględniane w programie, a tym samym do takich wyrobów jest przewidziane dofinansowanie ich zbiórki, transportu i utylizacji – podkreśla Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

 

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej