Tygodnik DB2010

Edukacja włączająca, czyli szkoła ogólnodostępna dla każdego ucznia

Edukacja włączająca stawia sobie za cel usuwanie wszelkich przeszkód i barier, które stają na przeszkodzie temu, żeby wszystkie dzieci uczyły się wspólnie. Nie chodzi tylko o dzieci z niepełnosprawnościami, ale także o uczniów chorych czy mierzących się, i to z różnych powodów – np. trauma, sytuacje stresowe, rozwód rodziców, z trudnościami edukacyjnymi.

 

– Dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych stanowią od lat istotną społeczność wśród tak zwanych przeciętnych uczniów ,a populacja tychże uczniów ich ciągle wzrasta. Ostatnie lata wskazują, że dzieci obcojęzyczne, lub powracające z zagranicy obecne w przedszkolach i szkołach wymagają także odpowiedniego podejścia nauczyciela – wskazuje Regina Marciniak, dyrektor powiatowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która organizuje konferencję.

Edukacja włączająca oznacza też zmianę działania szkół, tak by placówki edukacyjne podchodziły do każdego dziecka w możliwie jak najbardziej zindywidualizowany i elastyczny sposób.  Podejście inkluzyjne ma na celu wsparcie procesu rozwoju każdego dziecka, wymaga od nauczyciela  nowych umiejętności, takich jak rozwiązywanie problemów, umiejętność wykorzystania indywidualnego potencjału każdego ucznia, dostosowania zadań i wymagań do ich możliwości.

W konferencji wezmą więc udział dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego, pracownicy poradnictwa oraz wszyscy zainteresowani problematyką inkluzji. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Inicjatywa poradni świetnie się więc wpisuje w założenia i cele wyznaczone przez MEN. To także okazja do zapoznania się z profesjonalistami,  autorytetami w dziedzinie edukacji włączającej.

Organizatorem wydarzenia jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Patronat nad konferencją objął Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura.

***

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  z siedzibą w Walimiu serdecznie zaprasza do udziału w konferencji:

 

Edukacja włączająca, czyli szkoła ogólnodostępna dla każdego ucznia.

Teoria i praktyka.

 

Konferencja szkoleniowa odbędzie się w dniu 23.05.2018 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, sala
nr 206.

Ministerstwo Edukacji Narodowej  szczególnie troszczy się o dzieci
i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od września 2017 roku wprowadza szereg zmian prawnych, przygotowuje rozwiązania systemowe, korzysta z doświadczeń innych państw, po ty by zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach     i placówkach systemu oświaty to jeden z kierunków w polityce oświatowej państwa.

Program konferencji uwzględnia istotne kwestie związane z organizacją kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Pracownicy poradni podzielą się doświadczeniami z pracy      z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju, omówione zostaną nowe formy pomocy – psychologicznej a także założenia diagnozy funkcjonalnej.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do dnia 18.05.2018 r. w sekretariacie tel. 748460563 lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pppp.walbrzych.pl.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty za udział.

Koszt udziału: 50 złotych od osoby.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

***

PROGRAM  KONFERENCJI :

 

Edukacja włączająca, czyli szkoła ogólnodostępna dla każdego ucznia.

Teoria i praktyka.

 

1000    Otwarcie konferencji, powitanie uczestników:

Jacek Cichura – Starosta Powiatu Wałbrzyskiego – wystąpienie honorowego patrona konferencji

Regina Marciniak – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – omówienie programu konferencji

 

1010  Wykład inaugurujący

 Istota edukacji włączającej w podnoszeniu jakości kształcenia.

Dr nauk pedagogicznych Małgorzata Radyńska – Instytut Społeczno-Prawny PWSZ
w Wałbrzychu

 1100 Od teorii do praktykiObowiązki szkoły w stosunku do uczniów  niepełnosprawnych i ich rodziców  

Gość specjalny: Ewa Materka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 49 we Wrocławiu

1200 Przerwa kawowa.

 

1230 Zadania nauczyciela wspomagającego

Monika Buj – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu

 

1300  Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ewa Perlik – pedagog, doradca zawodowy w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

1330    Wczesne wspomaganie rozwoju w działaniach PPPP.

Diagnostyka motoryki spontanicznej dzieci w celu zapobiegania wadom postawy.

Agnieszka Dąbkowska – logopeda w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Kamila Juś – fizjoterapeuta w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

1400    Program rządowy  „Za życiem” – doświadczenia PPPP

Regina Marciniak – dyrektor  Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

1405 – Klasa dla dzieci z autyzmem w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół im. M. Curie – Skłodowskiej w Szczawnie – Zdroju

Jolanta Ozimek – dyrektor Zespołu Szkół im. M. Curie – Skłodowskiej w Szczawnie – Zdroju

 

1410  Podsumowanie konferencji – dyskusja otwarta.

 

pppp powiat

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej