Tygodnik DB2010

PUP radzi jak zatrudnić obcokrajowca

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje,

 

ABY CUDZOZIEMIEC MÓGŁ LEGALNIE PRACOWAĆ W POLSCE MUSI:

 

  • posiadać dokument dopuszczający go do polskiego rynku pracy (ewentualnie być zwolnionym na podstawie szczególnych przepisów)

 

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO POLSKIEGO RYNKU PRACY  TO:

 

  • Zezwolenie na pracę sezonową typ S (nowy instrument wprowadzony 1 stycznia 2018)- wydawane przez starostę na wniosek pracodawcy– uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym

(UWAGA- różnice w przypadku cudzoziemca przebywającego w Polsce i przyjeżdżającego z zagranicy);

Praca sezonowa będzie możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenie na pracę sezonową !

 

  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (zmiany od 1 stycznia 2018)- rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach;

 

  • Zezwolenie na pracę– wydane przez wojewodę na wniosek pracodawcy;

 

  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę– wdawane przez wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy jak i do pobytu .

 

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy wskazanego w oświadczeniu/zezwoleniu !

 

Szczegółowe informacje na stronie www.mrpips.gov.pl

pup-logo nowe

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej