Tygodnik DB2010

Nabór wniosków

Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie likwidacji kotłów stałopalnych w ramach programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska „Program Priorytetowy Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”. Wysokość dotacji wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 18 maja 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132. – Prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu – zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Stare Bogaczowice. Jest tam również do pobrania wniosek zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice pok. 226 oraz 231 lub telefonicznie 74 845 21 59, 74 845 27 18 – wyjaśniają pracownicy urzędu.

(IL)

urzad gminy bogaczowice 2

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej