Tygodnik DB2010

Chronią żaby w Zagórzu Śląskim

 

17 kwietnia 2018 roku w Zagórzu Śląskim, w okolicach jeziora Bystrzyckiego, na odcinkach drogi powiatowej nr 3371 D oraz drogi powiatowej nr 3373 D rozpoczęła się akcja rozstawienia zabezpieczeń uniemożliwiających wkraczanie płazów na jezdnię. Działania te podejmowane są od 2015 roku i mają na celu zabezpieczenie płazów, będących w Polsce pod ochroną, przed rozjeżdżaniem ich przez samochody.

 

W tym regionie zidentyfikowano występowanie głównie 2 gatunków chronionych: ropuchy szarej i żaby trawiastej, które zaczynają okres rozrodu i przez 2- 3 tygodnie tłumnie przemieszczają się przez ruchliwą jezdnię, kierując się w stronę zbiornika wodnego w celu złożenia skrzeku. Akcja prowadzona jest wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Nadleśnictwo Świdnica oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przy wsparciu ze strony Gminy Walim, Klubu Przyrodników i wałbrzyskiego oddziału Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody w Polsce.

– Akcję ochrony płazów prowadzimy od 2015 roku, po przeprowadzonej wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Klubem Przyrodników wizji lokalnej, w trakcie której stwierdziliśmy śmierć blisko 500 żab z chronionych gatunków, rozjechanych przez samochody w trakcie migracji przez drogę. Podjęliśmy zatem działania prewencyjne, polegające na rozstawianiu – w miejscach największej migracji – płotków z agrowłókniny i folii oraz wkopywanie wiaderek, w których gromadzą się płazy i kilka razy dziennie są przenoszone przez drogę do zbiornika wodnego. Materiały dostarcza Nadleśnictwo Świdnica, natomiast  Powiat Wałbrzyski zapewnia brygadę drogową, która montuje te instalacje i na zmianę z członkami Straży Ochrony Przyrody będzie regularnie przenosić nagromadzone żaby przez jezdnię. Racjonalne i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska naturalnego, a także ochrona przyrody są dla nas ważnymi zagadnieniami. W 2017 roku w trakcie trwania akcji przeniesiono w ten sposób ponad 1300 żab – wyjaśnia starosta Jacek Cichura.

Podobne akcje prowadzone są w całym kraju, gdyż w sezonie godowym giną pod kołami ogromne ilości żab, a są one w Polsce pod ochroną. Akcja w Zagórzu Śląskim potrwa do końca kwietnia.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

ochrona zab zagorze

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej