Tygodnik DB2010

Nowości w Ceramiku

W Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Szczawnie – Zdroju, czyli popularnym „Ceramiku”, powstanie klasa patronacka Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. i oddział dla młodzieży ze spektrum autyzmu.

 

W dniu 20 kwietnia na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria w Wałbrzychu planowane jest podpisanie trójstronnego listu intencyjnego na utworzenie klasy patronackiej: technik procesów chemicznych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Szczawnie- Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski. List podpisany będzie przez Zarząd WZK Victoria S.A. i Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, przy kontrasygnacie Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, która przyjeżdża do Wałbrzycha specjalnie na to wydarzenie.

Współpraca między Zespołem Szkół w Szczawnie – Zdroju a WZK Victoria zrodziła się w ramach współpracy obu podmiotów na płaszczyźnie Klastra Edukacyjnego, który działa przy WSSE Invest Park w Wałbrzychu.

– Pani Minister przywiązuje bardzo dużą uwagę do rozwoju szkolnictwa zawodowego – mówi wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. – Podczas Kongresu Powiatów „ Dobry zawód” we Wrocławiu minister Anna Zalewska przedstawiła założenia rozwoju szkół zawodowych i większego wpływu przedsiębiorców na kształcenie zawodowe. To bardzo dobre rozwiązania, wyczekiwane od lat. Szkolnictwo zawodowe zostało zniszczone w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to zlikwidowano szkoły przyzakładowe, ograniczono możliwość odbywania zajęć praktycznych w zakładach pracy, zamykając młodzież w Centrach Kształcenia Praktycznego, czy warsztatach szkolnych, pozbawiając ich tym samym możliwości poznania specyfiki pracy w zakładach pracy. Osobiście kibicuję Pani Minister, aby proponowane założenia zostały w pełni zrealizowane. Na to – niestety – potrzeba czasu. Przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że bez ich udziału, zaangażowania finansowego, nie ma szans na pojawienie się na rynku wykwalifikowanych pracowników, których na dziś bardzo brakuje – dodaje wicestarosta.

Zespół Szkół w Szczawnie – Zdroju, poza nowym kierunkiem pod patronatem WZK Victoria, zaprasza również od września 2018 r. młodzież z orzeczeniem o spektrum autyzmu.

– Uruchomiony zostanie oddział specjalny, skierowany właśnie do tej grupy młodzieży, która – posiadając orzeczenie o spektrum autyzmu – nie może kontynuować nauki w naszym regionie, albowiem żadna szkoła takich kierunków nie oferuje. Zapraszamy do klas informatycznych, gdzie młodzież może zdobyć kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę po zakończeniu edukacji – mówi Jolanta Ozimek, dyrektor Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

 zalewska jubileusz ceramika

Minister Edukacji Anna Zalewska weźmie udział w uroczystości podpisania porozumienia pomiędzy WZK Victoria a Powiatem Wałbrzyskim.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej