Tygodnik DB2010

Tajemnicze odwołanie

 

Wielkie emocje wzbudza w Gminie Mieroszów odwołanie wieloletniego dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Pracownicy ośrodka oraz mieszkańcy apelują o zmianę decyzji, ale burmistrz Marcin Raczyński twierdzi, że nie może jej cofnąć bo w tej sprawie toczy się zewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

 

W obronie odwołanej dyrektor mieroszowskiego OPS Elżbiety Buziewicz do burmistrza Mieroszowa, przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa i do redakcji Tygodnika DB 2010 trafiły trzy petycje podpisane przez pracowników OPS w Mieroszowie, członków Klubów Seniora w Mieroszowie i Unisławiu Śląskim oraz rodziców dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Muchomorki.

– Taka sytuacja jest dla nas niezrozumiała, gdyż wg. nas nie zaistniały jakiekolwiek przesłanki dotyczące odwołania p. Dyrektor, która od maja 1990 roku sprawuje tę funkcję z należytą starannością i oddaniem, zarówno dla nas jak i całej społeczności Gminy – napisali pracownicy OPS, prosząc jednocześnie o cofnięcie decyzji i przywrócenie Elżbiety Buziewicz na stanowisko dyrektora.

O okoliczności odwołania Elżbiety Buziewicz ze stanowiska dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie poprosiliśmy burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego.

– W pierwszej kolejności chciałbym sprostować informację krążącą w przestrzeni publicznej, mówiącą, że dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej została zwolniona z pracy. Otóż dotychczasowa pani dyrektor została jedynie odwołana z funkcji, natomiast w dalszym ciągu jest zatrudniona. Otrzymała stanowisko odpowiadające jej kwalifikacjom, również bez zmiany warunków płacowych. Niestety, z przykrością słucham nieprawdziwych wypowiedzi byłej pani dyrektor, która twierdzi, iż sposób odwołania był arogancki. Podczas wręczenia odwołania obecny był zarówno mój zastępca jak i zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy potwierdzają iż słowa „odwołuję panią, bo mogę i chcę” nigdy nie padły. Przyczyny odwołania nie zostały podane, jednakże było to spowodowane okolicznościami, o których dzisiaj nie można jeszcze mówić. W sprawie tej toczy się zewnętrzne postępowanie wyjaśniające – podkreśla Marcin Raczyński.

Robert Radczak

mieroszow ratusz

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej