Tygodnik DB2010

Milion na drogi

Ponad milion dwieście tysięcy złotych – tyle w 2017 r. wydała Gmina Mieroszów na inwestycje związane z drogami i transportem.

 

– Do zrealizowanych lub rozpoczętych inwestycji drogowych w gminie należy między innymi wykonanie przebudowy ul. Wysokiej w Mieroszowie wraz z remontem mostu przy ul. Powstańców. Wyremontowany został fragment drogi o długości 245 mb oraz most (wzmocniono konstrukcję, wykonano nowe barierki mostowe i nową nawierzchnię). Dokumentacja projektowa zakłada 8 etapów realizacji tego zadania. Koszt prac wykonanych w 2017 roku to ponad 76 tysięcy złotych. W Unisławiu Śląskim przebudowano drogę publiczno – gminną o długości ok. 900 mb – wykonano warstwę konstrukcyjną z kruszywa i warstwę wierzchnią z asfalto – betonu. Koszt to ponad 430 tysięcy złotych. W Sokołowsku przebudowano ulicę Radosną zniszczoną podczas intensywnych opadów deszczu w 2014 roku. Wykonano nowe warstwy drogi (w tym konstrukcyjną i wierzchnią z masy bitumicznej), uregulowano kwestie związane z odwodnieniem i odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych. Promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina otrzymała również na przebudowę ul. Unisławskiej. W 2018 roku pieniądze na ten cel, mają zasilić konto gminy. Łącznie na roboty budowlane gmina uzyskała ok. 80 proc. ze środków rezerwy celowej budżetu państwa – wylicza Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa i dodaje:

– W Sokołowsku, dzięki promesie z ministerstwa, remontu doczekała się też ul. Osiedle. Remont zakończył się na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Koszt inwestycji to ponad 250 tysięcy złotych. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą przebudowy ul. Leśnej w Mieroszowie. Uzyskano wszelkie pozwolenia na budowę. Brak oferentów w pierwszym przetargu nieograniczonym, zbyt duże kwoty w drugim i złe warunki pogodowe nie pozwoliły na rozpoczęcie prac w ubiegłym roku. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi dojazdowej do posesji nr 92 w Golińsku. Uzyskano też wszelkie pozwolenia na budowę.

Oprócz remontów dróg, w ubiegłym roku w Sokołowsku postawiono nowe przystanki autobusowe.

– Wykonano nawierzchnię oraz zamontowano wiatę przystankową przy ul. Szkolnej oraz wymieniono wiatę przy pętli autobusowej przy ul. Głównej. Nowe wiaty przystankowe, za ponad 18 tysięcy złotych, pojawiły się też w Kowalowej, Golińsku i Unisławiu Śląskim – dodaje burmistrz Mieroszowa.

(AN)

 drogi mieroszow

Gmina Mieroszów wydała w 2017 r. 1,2 mln. zł na inwestycje związane drogowe.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej