Tygodnik DB2010

Staże w gminie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z.o.o. rozpoczął współpracę z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek.

 

Głównym celem współpracy jest podnoszenie kompetencji zawodowych oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia. Współpraca dotyczy projektu „Praca kluczem do sukcesu!”, realizowanego w województwie dolnośląskim i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnego typu szkoleniach, które później są wykorzystywane podczas realizacji stażu. W ramach projektu czteromiesięczne umowy stażowe na stanowisku „Pracownik terenów zielonych” zrealizuje 9 mieszkańców Gminy Mieroszów.

Wśród zadań i obowiązków stażystów są: zakładanie i pielęgnowanie terenów zieleni, w tym m.in.: trawników, kwietników, rabat kwiatowych oraz sadzenie, przesadzanie i pielęgnacja drzew i krzewów, a także przygotowywanie terenów, sadzenie, przycinanie, nawożenie, podlewanie i przesadzanie roślin, koszenie i pielęgnacja trawników, wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin. W okresie zimowym prace polegają na cięciu, usuwaniu drzew, gałęzi, formowaniu krzewów, grabieniu, usuwaniu śmieci i liści oraz pracach transportowych. Prace wykonywane są na obszarze Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o. wraz ze wszystkimi przynależnymi obiektami i terenami.

Umowy o realizację kolejnych dziewięciu staży zostały podpisane w dniu 01.03.2018 r.

(AN)

mieroszow rynek

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej