Tygodnik DB2010

Ceramik i PWSZ podpisały porozumienie o współpracy

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek oraz dyrektor Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju mgr Jolanta Ozimek, podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a szkołą, na mocy którego partnerzy będą promować i inicjować długofalową i wielokierunkową współpracę na rzecz rozwoju zarówno kulturalnego, jak i naukowego.

 

Działania te będą realizowane poprzez:

– możliwość udziału uczniów Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju w wybranych zajęciach i wykładach, prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;

– współorganizowanie wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów;

– realizowanie wspólnych projektów rozwojowych i badawczych;

– prowadzenie zajęć dla uczniów technikum i liceum przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni;

– objęcie opieką szczególnie uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju przez pracowników naukowych PWSZ,

– uczestniczenie młodzieży z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju w organizowanych na uczelni dniach otwartych;

– promowanie wspólnie podejmowanych inicjatyw;

– zapewnienie odpowiednich miejsc odbywania praktyk i/lub staży dla studentów PWSZ (np. studentów kierunku pedagogika).

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

pwsz ceramik 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek oraz dyrektor Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju mgr Jolanta Ozimek.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej