Tygodnik DB2010

Studenci w fabryce

 

Kształcimy praktycznie – to hasło przewodnie studiów realizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

 

– Od października 2017 nasza oferta rozszerzyła się o studia podyplomowe „Lean Management oraz Zaawansowane metody zarządzania jakością”, które w 100% potwierdzają hasło przyświecające tej idei. W ramach studiów podyplomowych prowadzonych z naszym partnerem Lean Management Consulting Group (LMCG) realizujemy m.in. wizyty referencyjne w przedsiębiorstwach zaliczanych do tzw. ”Benchmark Class”. W lutym 2018 r. wizyta taka odbyła w zakładzie Mando Corporation Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu, a zajęcia poprowadził mgr Sebastian Bączyński, który na co dzień zajmuje stanowisko managera działu rozwoju dostawców. W trakcie zajęć uczestnicy studiów podyplomowych mieli okazję poznać możliwości praktycznego zastosowania oraz skutecznego wykorzystania narzędzi, które poznali podczas zajęć teoretycznych. W ramach wizyty studyjnej, pod nadzorem prowadzącego, wykonana została symulacja audytu procesu, mająca na celu przedstawienie skutecznych metod zadawania pytań, których efektem będzie dotarcie do źródła, standardu. Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznali się z praktycznym zastosowaniem takich narzędzi jak: FMEA, 5S, TPM, Poka Yoke, Jidooka, Control Plan, itp. – wyjaśnia Edward Szewczak, rzecznik prasowy uczelni.

(ESZ)

wizyta mando

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej