Tygodnik DB2010

Wymiana kotłów

Gmina Boguszów-Gorce przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków UE wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. W związku z tym zaprasza mieszkańców do składania deklaracji przystąpienia do projektu. W pierwszej kolejności zostanie stworzona baza osób chcących wymienić przestarzałe instalacje. Osoby, które chcą skorzystać z możliwości otrzymania dofinansowania mogą pobrać wzór deklaracji ze strony internetowej urzędu lub w sekretariacie oraz w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w pokoju 106. Wypełniony wzór deklaracji przystąpienia do programu należy następnie złożyć w sekretariacie urzędu.

(RED)

herb boguszowa gorc

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej