Tygodnik DB2010

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne dla Ciebie

 

Trwa nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia (RPO)

 

Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)”, realizowanego w ramach Osi 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

 

Pomoc w zakresie sfinansowanie szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) adresowana jest do 30 osób bezrobotnych (19 kobiet i 11 mężczyzn), powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, które należą do niżej wymienionych grup:

– Osoby długotrwale bezrobotne

– Osoby o niskich kwalifikacjach

– Osoba powyżej 50 roku życia

– Osoby niepełnosprawne

– Osoby pozostałe, tj. kobiety, które nie należą do ww. grup

 

Informujemy, że w celu wsparcia osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie (zgodnie z klasyfikacją DEGURBA 3) tj.

z gminy Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór oraz Mieroszów, które należą do w/w grup zaplanowanych do aktywizacji zostało 6 osób.

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi na stronie internetowej Urzędu www.urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy”

→ „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy”

→ „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji”

→ ”Szkolenia”

 

oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzych ul. Ogrodowa 5b

tel. 74 840 73 00

 

 

pup szkolenia dla ciebie

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej