Tygodnik DB2010

Limit wyczerpany

Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk informuje, że do 1 marca br. do godz. 15.30 zgłoszonych zostało 58 wniosków dotyczących dofinansowania modernizacji systemów grzewczych w ramach programu „KAWKA”. Tym samym wyczerpany został limit zgłoszeń przewidzianych na 2018 rok.

 

– Trwa weryfikacja wszystkich złożonych wniosków. Do czasu jej zakończenia kolejne wnioski, zgłaszane od 2 marca br., będą umieszczane na liście rezerwowej. W przypadku negatywnej weryfikacji któregokolwiek z wniosków znajdujących się na liście głównej, wolne miejsca będą uzupełniane z listy rezerwowej. Łącznie na realizację programu „Kawka” w latach 2015-2018 Gmina Szczawno – Zdrój ze środków własnych przeznaczy kwotę ponad 762 000 zł przy budżecie zadania 1 905 000 zł. Na realizację programu w 2018 roku nasza gmina zabezpieczyła w budżecie 420 000 zł. Na kwotę tę składają się: dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 252 000 zł (60%), pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 126 000 zł (30%) oraz wymagany udział gminy w wysokości 42 000 zł (10%). Gmina zabezpieczyła środki, czyli pozyskała je ze źródeł zewnętrznych oraz dołożyła środki własne. Nie można pomijać faktu, że oprócz 10% kosztów zadania, jakie są pokrywane ze środków gminy, kolejne 30% to pożyczka, którą gmina będzie musiała spłacić wraz z odsetkami. To również zaangażowanie finansowe gminy w poprawę stanu powietrza. Szacujemy, że w ramach programu wykonanych zostanie około 230 modernizacji systemów grzewczych, czyli o tyle będzie mniej dymiących kominów w mieście – podkreśla burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk.

(KT)

 

flag-szczawno-zdroj

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej