Tygodnik DB2010

Jedlina stawia na rowery

Do Jedliny-Zdroju dotarło już 6 rowerów elektrycznych, które gmina będzie bezpłatnie wypożyczała mieszkańcom od 21 marca 2018 roku. W mieście trwają także przygotowania do zaplanowanego na 8 kwietnia rajdu rowerów elektrycznych Elektro Bike Tour oraz do inwestycji w infrastrukturę rowerową.

 

Przypomnijmy: 17 stycznia 2018 r. w hotelu Jedlinka odbyła się konferencja, podczas której burmistrzowie Świeradowa -Zdroju, Głuszycy i Jedliny-Zdroju podpisali list intencyjny – deklarację współpracy, którego głównym założeniem jest wdrożenie dla mieszkańców pilotażowego programu „Bezpłatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych”.

– Dokument wskazuje na wolę współpracy na rzecz ograniczenia niskiej emisji  i promowania aktywnego trybu życia z wykorzystaniem rowerów elektrycznych. To nowy pomysł, który został uruchomiony w gminie Świeradów-Zdrój. Burmistrz tego miasta Roland Marciniak wyjaśnił, że wdrożenie tego przedsięwzięcia wpisuje się w obecny trend związany z elektronicznym napędem w komunikacji. Zaprezentowany podczas konferencji model roweru elektrycznego ma być dostępny wyłącznie dla mieszkańców danej gminy. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców w każdym wieku do korzystania z alternatywnej formy poruszania się z użyciem roweru napędzanego elektrycznie. Jest to szczególnie istotne w górzystym ukształtowaniu terenu w naszych gminach. Zatem pokonanie kilku kilometrów wzniesień i pagórków nie będzie stanowiło większego problemu. Z tej możliwości na pewno korzystać będą osoby, które do tej pory uznawały, iż nie mają na tyle sił, by wsiąść na rower – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny – Zdroju.

Burmistrz Głuszycy Roman Głód uznał, że projekt ten stanowi dodatkową atrakcję w gminie, w której od lat istnieje tradycja kolarstwa górskiego, a ścieżki rowerowe mają różną skalę trudności.

– W każdej z gmin zakupionych zostało 6 rowerów elektrycznych, które będą wypożyczane bezpłatnie mieszkańcom danego miasta. Regulamin wypożyczania jest obecnie opracowywany z uwzględnieniem doświadczeń Świeradowa -Zdroju. Gminy będą też starały się pozyskać środki zewnętrzne, które pozwolą na dopłaty osobom fizycznym, które zdecydują się taki rower kupić. Gminy wystąpią m.in. do Funduszu Ochrony Środowiska, czy też będą pozyskiwać środki z projektów w ramach współpracy przygranicznej euroregionu – dodaje Leszek Orpel.

Zakupione przez gminy rowery będą przeznaczone do nieodpłatnego wypożyczania jedynie mieszkańcom. Natomiast samorządowcy liczą na to, że dla turystów powstaną komercyjne wypożyczalnie, które z pewnością powstaną przy obiektach hotelarskich, czy gastronomicznych. W każdej gminie powstaną specjalne stacje do ładowania rowerów. Jedno ładowanie wystarczy na przejechanie od 35 do 70 kilometrów – w zależności od ustawień roweru, prędkości jazdy i zróżnicowania terenu jazdy.

Otwarcie bezpłatnej wypożyczalni rowerów elektrycznych w Jedlinie Zdroju zostało zaplanowane na 21 marca 2018 r. Kolejne imprezy z udziałem przedstawicieli miast będą odbywać się: 8 kwietnia w Jedlinie-Zdroju w ramach Festiwalu Aktywności, 8 czerwca w Świeradowie i 3 września w Głuszycy.

Na tym jednak nie koniec inwestycji w infrastrukturę rowerową w Jedlinie-Zdroju. W ramach grantów przydzielonych przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” Gmina Jedlina – Zdrój dostała dofinansowanie do modernizacji Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w wysokości 241 402,00 zł czyli 63,63% kosztów zadania. Pozyskane pieniądze, wraz z wkładem własny m gminy, przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół skateparku przy ulicy Kłodzkiej. Miedzy innymi dla miłośników rowerów wybudowany zostanie rowerowy tor przeszkód, czyli tak zwany pumptrack. W planach są także inwestycje w ścieżki rowerowe w okolicznych lasach, a także budowa przez Gminę Wałbrzych ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381, która połączy oba miasta.

(RED)

 rowery elektryczne jedlinka

W Jedlinie-Zdroju i Głuszycy wkrótce ruszą bezpłatne wypożyczalnie rowerów elektrycznych.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej