Tygodnik DB2010

Ponad 115 tys. dofinansowania

Gmina Głuszyca otrzymała dwie dotacje celowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację rządowych programów „MALUCH+ ”  oraz „SENIOR+”. W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „MALUCH+” 2018 Gmina Głuszyca uzyskała dotację celową w wysokości 72. 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania w 2018 roku miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku utworzonym przez gminę. Gmina Głuszyca zakwalifikowana została również do dofinansowania w ramach Programu „SENIOR+” edycja 2018.  Dotacja ze środków budżetu państwa w wysokości 43.200 zł zostanie przekazana na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Głuszycy.

(SJ)

Gluszyca_herb

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej