Tygodnik DB2010

Przygotowali przedsiębiorców

pup szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zorganizował dla pracodawców spotkanie informacyjne, dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ogrodowej 5B w Wałbrzychu ze specjalistami PUP spotkało się kilkudziesięciu pracodawców, którzy mają swoją siedzibę lub prowadzą działalność na terenie Wałbrzycha lub powiatu wałbrzyskiego i zamierzają z udziałem środków KFS inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. W trakcie spotkania eksperci Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przedstawili podstawowe zagadnienia dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ogólne zasady ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Prawy w Wałbrzychu konkursu wniosków, przyjęte przez wałbrzyski PUP kryteria oceny wniosków, a także najczęstsze problemy i trudności, jakie dotychczas pojawiały się przy składaniu wniosków o dofinansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej