Tygodnik DB2010

Deklaracja Sudecka

 

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki był jednym z sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej, która określa wolę współdziałania samorządów południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego przy opracowaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego tej części naszego regionu.

 

W Jeleniogórskim Centrum Kultury odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej z udziałem około stu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zainteresowanych współpracą i perspektywami rozwoju regionu sudeckiego. Głównym celem spotkania było podpisanie dwóch ważnych dokumentów: porozumienia sygnatariuszy w sprawie współpracy przy opracowywaniu „Strategii Rozwoju Sudety 2030”oraz ustalenie regulaminu pracy sygnatariuszy porozumienia.

– Podczas spotkania omawiane były działania i zadania związane z siecią dróg krajowych i autostrad oraz na dróg wojewódzkich. Przedstawione informacje posłużyły nam do sformułowania założeń do procedury i treści Strategii Rozwoju Sudety 2030. W swoim wystąpieniu podkreśliłem znaczenie przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku Wałbrzych – Wrocław oraz budowy łącznika do drogi ekspresowej S-3 jako gwaranta rozwoju regionu wałbrzyskiego. Szybkie połączenie z bogatą północą otwiera nowe możliwości – relacjonuje Adam Górecki.

(RED)

 

gorecki klucz sukcesu

Adam Górecki

 

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej