Tygodnik DB2010

Jedlina-Zdrój wciąż inwestuje

Radni Rady Miasta Jedlina-Zdrój jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 r. W tegorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 25 047 680 zł, a wydatki w wysokości 25 172 660 zł. Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową na lata 2018-2028 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

 

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie na 2018r. wynoszą 7 020 000 zł, co stanowi 27,89 % wydatków ogółem.

– Na rewitalizację centrum miasta, planujemy przeznaczyć 1 mln 600 tys. zł i wykonamy, m.in. remonty podwórek i ścieżek. Naprawimy lub rozbierzemy niepotrzebne, rozpadające się komórki. W alei Niepodległości i okolicach ul. Sienkiewicza uporządkujemy zieleń, posadzimy nowe krzewy i kwiaty, postawimy ławki i kosze na śmieci. Utwardzimy parkingi i wybudujemy przy centrum kultury podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dla turystów, kuracjuszy, osób odwiedzających uzdrowisko, a także dla mieszkańców, w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 otworzymy Centrum Informacji Turystycznej. Ogłosimy nabór nowych wniosków i kontynuować będziemy dopłaty do wymiany pieców centralnego ogrzewania na paliwa ekologiczne. Na to zadanie planujemy przeznaczyć 300 tys. zł w ramach pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonamy termomodernizację budynku gimnazjum miejskiego z dofinansowaniem w wysokości 85% z Unii Europejskiej. W związku ze wzmożonym ruchem samochodowym po wybudowaniu wieży widokowej na Borowej zmodernizujemy ul. Pokrzywianki, na której wybudujemy nowe miejsca postojowe oraz tzw. mijanki. Wymienimy 300 lamp oświetleniowych na energooszczędne oświetlenie ledowe. Nowe punkty świetlne otrzyma osiedle domków jednorodzinnych, tzn. ulice: Herberta, Norwida, Miłosza i Sikorskiego. Będziemy kontynuować modernizację budynków i lokali mieszkalnych. Wyremontujemy kolejne lokale socjalne. Na to zadanie przeznaczymy 200 tys. zł. W tym roku modernizacja cmentarza komunalnego polegała będzie, m.in. na wymianie kolejnej części ogrodzenia oraz rozbudowie kolumbarium. W dalszym ciągu będzie modernizowany kompleks sportowo – rekreacyjny. W okolicach skateparku wybudujemy siłownię terenową oraz rowerowy tor przeszkód (pumptrack). Nowy wygląd zyska boisko sportowe ponieważ część trybun zadaszymy. Zakończymy realizację programu E-usługi skierowanego do mieszkańców i turystów – wylicza Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

Struktura planowanych dochodów zakłada następujące wpływy do budżetu:

dochody majątkowe w wysokości – 5 943 500 zł

wpływy z podatków i opłat – 4 927 620 zł

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3 450 071 zł

część oświatowa subwencji ogólnej – 4 034 376 zł

część  wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 277 847 zł

dotacje celowe z budżetu państwa – 4 719 510 zł

pozostałe dochody – 694 756 zł

(KSZ)

hala namiot jedlina

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej