Tygodnik DB2010

Studia dualne na logistyce

W Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  odbyło się spotkanie władz uczelni z przedstawicielami NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. w sprawie podpisania umowy dotyczącej uruchomienia studiów dualnych na kierunku logistyka.

 

Przedsiębiorstwo NSK reprezentowali: Andrzej Gajdziński – dyrektor zakładu, Hiroki Nukui – menedżer działu administracji, Piotr Sylwestrzak – lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych, Miłosz Cader – specjalista HR. Ze strony PWSZ w spotkaniu uczestniczyły: dr Małgorzata Babińska – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich oraz dr Beata Detyna – pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego. Umowę w imieniu dr hab. Piotra Jurka – Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa podpisała dr Małgorzata Babińska – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, a ze strony NSK – Andrzej Gajdziński.

Po uroczystym podpisaniu umowy odbyło się spotkanie informacyjne ze studentami II roku logistyki. Podczas spotkania Hiroki Nukui zapoznał wszystkich obecnych z działalnością NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. – przedstawiając jej globalny i lokalny wymiar. Piotr Sylwestrzak przedstawił studentom ofertę studiów prowadzonych wspólnie z NSK – ich cel oraz sposób organizacji. Bardzo istotne dla zainteresowanych osób były także informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia, które przekazał Miłosz Cader. Jako specjalista ds. HR podkreślił, że w procesie rekrutacyjnym szczególna uwaga zostanie położona na stopień zmotywowania studenta do samorozwoju. Na wiele szczegółowych pytań odpowiadali zarówno przedstawiciele przedsiębiorstwa, jak i dr Beata Detyna, która w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym koordynuje działania w ramach rozpoczynających się w PWSZ AS studiów dualnych.

Oferta studiów dualnych w roku akademickim 2017/2018 dotyczy studentów II roku logistyki (stacjonarnych) – aktualnie kończących 3 semestr. Student przyjęty na tę formę studiów będzie równolegle uczestniczył w zajęciach w przedsiębiorstwie i w uczelni, przy czym przyjęto następujący system: w semestrze 4 – 1 dzień w przedsiębiorstwie, 4 dni w uczelni; semestrach 5 i 6 – 2 dni w przedsiębiorstwie, 3 dni w uczelni, a w semestrze 7 – 3 dni w przedsiębiorstwie, 2 dni w uczelni.

Podstawową wartością dodaną studiów dualnych jest możliwość zdobycia podczas 3,5 rocznego toku studiów na kierunku logistyka, 2 letniego doświadczenia zawodowego – zdobytego w środowisku globalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

– Zainteresowani studenci proszeni są o składanie CV oraz listów motywacyjnych w sekretariacie Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, a także przesyłanie tych dokumentów w wersji elektronicznej do dnia 01.02. 2018 r. – na adres: ipt@pwsz.com.pl. Rozmowy z kandydatami zaplanowane są na 05-09.02.2018 r. – w siedzibie NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Decyzja dotycząca wyniku rekrutacji zostanie przedstawiona 12.02.2018 r.  – mówi Edward Szewczak, rzecznik prasowy PWSZ AS.

(ESZ)

 umowa studia dualne

Podpisanie umowy między PWSZ a NSK.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej